Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki jest organizacją samorządową, instytucją kultury o charakterze publicznym, której organem założycielskim jest Gmina Miejska Bolesławiec.

Jesteśmy ważnym Ośrodkiem Kultury na Dolnym Śląsku. Prowadzimy szeroko zakrojoną działalność kulturalną. Podejmujemy działania sprzyjające rozwojowi i promowaniu twórczości artystycznej w wielu dziedzinach. Pielęgnujemy folklor i tradycje narodowe. Realizujemy projekty edukacji kulturalno-artystycznej w Polsce i za granicą. Działamy impresaryjnie i zajmujemy się organizowaniem, prezentowaniem i promowaniem interesujących i nowatorskich przedsięwzięć kulturalnych. Wierzymy w rozwój kultury jako najważniejszej sfery naszego życia. Skłaniamy się ku sztuce współczesnej, propagując nowe trendy w kulturze. Stawiamy na aktywność człowieka.

Motto Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - Międzynarodowego Centrum Ceramiki brzmi - "Kultura tworzy ludzi, ludzie tworzą kulturę". Jest to organizacja samorządowa, instytucja kultury o charakterze publicznym, której organem założycielskim jest Gmina Miejska Bolesławiec.

BOK-MCC daje niepowtarzalną okazję, by spróbować swoich sił w różnych dziedzinach sztuki. Posiada ponad 20 pracowni, w których zajęcia prowadzą doświadczeni i uzdolnieni instruktorzy. Nowoczesne i profesjonalnie wyposażone sale gwarantują komfort pracy. Warsztaty taneczne, muzyczne, artystyczne, filmowe, plastyczno-rzeźbiarskie - zainteresowani mają w czym wybierać. Amatorski Ruch Artystyczny daje szansę zaprezentowania swoich talentów szerszej publiczności. Ośrodek stwarza także niepowtarzalną okazję podejrzenia pracy prawdziwych artystów. Istnieje również możliwość organizacji warsztatów ceramicznych.

Działalność naszej placówki została zauważona i doceniona. W VIII edycji Dolnośląskiego Klucza Sukcesu w kategorii Najlepsza instytucja kultury, inicjatywa kulturalna lub edukacyjna laureatem został organizowany przez nas Międzynarodowy Plener Ceramiczno-Rzeźbiarski. Natomiast podczas X edycji tego samego plebiscytu, wśród nominowanych w kategorii Najlepsza instytucja kultury lub inicjatywa kulturalna nominacja przypadła Bolesławieckiemu Świętu Ceramiki. W roku 2012 ośrodek został nagrodzony ponownie - tym razem jako w kategorii „Najlepsza instytucja kultury lub inicjatywa kulturalna” za rok 2011.

Ogromnym wyróżnieniem przyznanym w roku 2012 bolesławieckiemu kinu Forum była Nagroda PISF dla najlepszego DKF-u. Tym samym prowadzony przez nas dkfbok został uznany za najlepszy w Polsce.

Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki jest miejscem kulturotwórczym i wspomaga rozwijanie współpracy międzynarodowej oraz kształtowanie europejskiej tożsamości kulturowej i społecznej. BOK-MCC poprzez swoje działania podnosi atrakcyjność Bolesławca i całego regionu. To właśnie tu spotykają się różne grupy i stowarzyszenia, działające na terenie Bolesławca, między innymi Stowarzyszenie Społeczne Klub Nauczycielski Carpe Diem, członkowie Akademii III wieku czy Koło Związku Emerytów i Rencistów.

 

DO POBRANIA:

WARUNKI ORGANIZACYJNO - FINANSOWE I PROGRAM DZIAŁANIA BOK - MCC