STATUT
Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - Bolesławieckiego Centrum Ceramiki
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/370/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 listopada 2009 r.

 

 

AKT POWOŁANIA
Bolesławiec, dnia 8 kiwetnia 2009 r.