Biura JERZEGO BUZKA - Posła do Parlamentu Europejskiego,

                                                                            & Wydział Organizacji i Zarzadzania POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ,

                                                                             & Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju,

                                                                                                      organizują konkurs p.t.

                                              „ZOSTAŃ LIDEREM W SPOEŁCZEŃSTWIE OBYWATELSKIM"

 

Dlaczego organizujemy konkurs?                      

        Demokracja oraz innowacyjna gospodarka potrzebują nowych liderów - postaci inspirujących, innych, wyznaczających nowe i odważne kierunki działania oraz budujących zespoły ludzi skupionych na realizacji wspólnych przedsięwzięć.

           Przywództwo (leadership) jest i będzie pożądaną cechą zarówno w demokracji jak i w gospodarce. Wiąże się ono z posiadaniem określonego zestawu cech osobowościowych i społecznych, które można wypracować.

         Dlatego też realizujemy przedsięwzięcie, którego celem będzie wykształcenie cech przywódcy i ukazanie jego roli w demokracji i w gospodarce XXI wieku.

Dlaczego warto wziąć udział?

           Spośród uczestników konkursu, wyłonimy grupę laureatów, których zaprosimy do udziału wSzkole Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego”.

Kogo zapraszamy do konkursu?

        Zapraszamy do udziału w tym innowacyjnym przedsięwzięciu, zarówno młodzież szkół średnich, jak i studentów uczących się lub mieszkających na terenie województwa śląskiego.

 Co trzeba zrobić?

          Konkurs p.t. „Zostań liderem w społeczeństwie obywatelskim” będzie polegał na przygotowaniu w formie pisemnej opisu jednej z form aktywności polegającej na:

  1. Opisaniu swojej aktywności jako wolontariusza w dowolnej organizacji i w dowolnym projekcie lub działalności w studenckim kole naukowym, wskazując w podsumowaniu jakie zmiany (ulepszenia, modyfikacje) powinny być wprowadzone w opisywanym przedsięwzięciu;
  2. Założeniu lub współorganizowaniu grupy (na przykład: nieformalnej grupy wolontariuszy, kooperatywy, stowarzyszenia, stowarzyszenia zwykłego, grupy realizującej przedsięwzięcie w ramach projektów: „Budżet obywatelski” czy „Działaj lokalnie”, itp.,) w celu realizacji dowolnego przedsięwzięcia w ramach organizowanej struktury i opisanie swojej aktywności w określonej grupie;
  3. napisaniu i nadesłaniu artykułu/eseju o roli organizacji pozarządowych [stowarzyszeń, fundacji] w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Do kiedy?

Termin nadsyłania prac upływa 19 kwietnia 2020 roku. Podpisane prace – uzupełnione o adres e-mail i numer telefonu nadawcy – prosimy przysyłać na adres:

 

Biuro Parlamentarne Jerzego Buzka i Mirosławy Nykiel, ul. Wzgórze 15, 43-300 Bielsko-Biała z dopiskiem na kopercie: „SZKOŁA LIDERÓW SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO”.

 

                                                                       „SZKOŁA LIDERÓW SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO”

                                                                             Zajęcia w oparciu o metodologię „The Coaching Maps”,

 

Udział w „Szkole Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego” zapewnia wypełnienie warunków określonych w regulaminie rekrutacji konkursu p.t. „Zostań liderem w społeczeństwie obywatelskim”.

Zajęcia prowadzić będą: Robert Geisler, dr hab. prof. UO, ekspert ds. innowacji i transferu technologii, ekspert ds. przywództwa sieciowego, wykładowca akademicki oraz Marta Geisler, coach, trener biznesu, ekspert ds. rozwoju osobistego w zakresie przedsiębiorczości.

Zajęcia odbywać się będą metodami warsztatowymi, z wykorzystaniem innowacyjnego narzędzia „The Coaching Maps” (aktywizujące narzędzie edukacyjne i rozwojowe służące do doskonalenia kompetencji, w tym kreowania postaw i sposobów myślenia z wykorzystaniem filozofii coachingu).    

 Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest: kształtowanie pożądanych we współczesnym świecie umiejętności i cech liderów.

Uczestnicy „Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego” będą wybrani przez organizatorów spośród:

  • uczestników konkursu p.t. „Zostań liderem w społeczeństwie obywatelskim”;
  • laureatów i uczestników konkursów organizowanych pod Honorowym Patronatem
    prof. Jerzego Buzka, Posła do Parlamentu Europejskiego;
  • laureatów projektu naukowego „Debiut naukowy – Zrównoważony rozwój” realizowanego od ośmiu lat w środowisku studentów i absolwentów wyższych uczelni.

Finał „Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego” odbędzie się 5.06.2020 roku na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej .

 

Załączniki:
2018 - SZKOŁA LIDERÓW SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
2016 - LETNIA SZKOŁA LIDERÓW