5036808
DziśDziś227
WczorajWczoraj2542
TygodniowoTygodniowo13913
MiesięcznieMiesięcznie100000
ŁącznieŁącznie5036808

Projekty kulturalne zrealizowane z środków zewnętrznych

I Projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PHARE CROSS BORDER CO - OPERATION Małe Projekty Euroregion Nysa

32 Międzynarodowy Plener Ceramiczno - Rzeźbiarski Bolesławiec 1996

Europejski Konkurs Plastyczny "Mój Kraj, Moje Miasto" 1996

33 Międzynarodowy Plener Ceramiczno - Rzeźbiarski Bolesławiec 1997

Sąsiedzi bez granic - warsztat językowe 1997

Scena Otwarta "Talent" - warsztaty twórcze dla dzieci 1997

5 - lecie partnerstwa miast Bolesławiec - Siegburg 1997

Wokół Polskiego Stołu Wigilijnego - Misterium Chleba 1997

34 Międzynarodowy Plener Ceramiczno - Rzeźbiarski Bolesławiec 1998

35 Międzynarodowy Plener Ceramiczno - Rzeźbiarski Bolesławiec 1999

36 Międzynarodowy Plener Ceramiczno - Rzeźbiarski Bolesławiec 2000

40 Międzynarodowy Plener Ceramiczno - Rzeźbiarski Bolesławiec 2004

V Festiwal Kultury Bałkańskiej Bolesławiec 2005


II Projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Małych Projektów INTERREG III A Euroregionu Nysa Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczypospolita Polska

"Bolesławiec, miasto bez granic - impreza plenerowa Dni Miasta 2006"III Projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Małych Projektów INTERREG III A Euroregionu Nysa Polska - Czechy

"Ceramiczna impreza plenerowa pogranicza polsko-czeskiego - Bolesławieckie Święto Ceramiki 2006 r."

"Sztuka ponad granicami - Międzynarodowy Plener Ceramiczno-Rzeźbiarski w Bolesławcu"

"Polsko-Czeski Młodzieżowy Plener Ceramiczno-Rzeźbiarski w Bolesławcu"


IV Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Funduszu Małych Projektów Polska - Saksonia 2007-2013 w Euroregionie Nysa

"Bezgraniczna Fascynacja Sztuką Bolesławiec-Kamenz 2011"

"I ty możesz zostać aniołem" 2011

"Obrazy dźwięku - polsko-niemieckie warsztaty muzyczne" 2012

"Tango Argentino - polsko niemieckie warsztaty tańca" 2013-2014


V Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Funduszu Małych Projektów Polsko - Czeskie regiony przygraniczne 2007-2013 w Euroregionie Nysa


"Cafe Tango - polsko czeskie warsztaty tańca" 2014


VI Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Bolesławiecki Pasaż Kulturalny 2012


VII Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Kultura


Projekt "Arginet"


VIII Projekty dofinansowane ze środków krajowych - otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych z zakresu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - 2005

Reprezentowanie Dolnego Śląska przez Zespół Pieśni i Tańca "Bolesławiec" na XIV Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Folklorystycznych KRAKOWIAK 2005

Galeria - Wiadukt - Bolesławiec 2005

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - 2006

KREATOR - edukacja kulturalna młodzieży na terenie Dolnego Śląska, warsztaty filmowe

"POWRÓT DO KORZENI" - śpiewnik folklorystyczny - jubileuszowe wydawnictwo z okazji 60-lecia powrotu Polaków na Dolny Śląsk

FESTIWAL KULTURY POŁUDNIOWOSŁOWIAŃSKIEJ - jubileusz 60-lecia powrotu polskich reemigrantów na Dolny Śląsk

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - 2007

Muzyczne Piątki – warsztaty muzyczne w Klubie „Pegaz”

Bajki i baśnie z mojego dzieciństwa – edukacja kulturalna dzieci i młodzieży

Warsztaty aktywności twórczej - POEZJA - ŚPIEWANA I NIE TYLKO Edukacja kulturalnej dzieci i młodzieży

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - 2008

44 Międzynarodowy Plener Ceramiczno - Rzeźbiarski Bolesławiec 2008

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - 2010

X jubileuszowy "Festiwal Kultury Południowosłowiańskiej Bolesławiec 2010"

46 Międzynarodowy Plener Ceramiczno-Rzeźbiarski Bolesławiec 2010


Urząd Miasta Bolesławiec - 2005

Organizowanie imprez bezalkoholowych służących promowaniu trzeźwości i zdrowego stylu życia dla ogółu społeczeństwa - "Każdy sam najlepiej wie, co go kręci a co nie"

Organizowanie imprez bezalkoholowych służących promowaniu trzeźwości i zdrowego stylu życia dla ogółu społeczeństwa - "HIP - HOP - PROJEKT"

Organizowanie imprez bezalkoholowych służących promowaniu trzeźwości i zdrowego stylu życia dla ogółu społeczeństwa - "Wakacyjna Akcja Mało Logiczna Absolutnie Spontaniczna"

 

Urząd Miasta Bolesławiec - 2006

„Ja Ty My Kreator” – nowoczesna forma działalności edukacyjnej, wychowanie przez sztukę, dofinansowana ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

"W poszukiwaniu siebie…" w ramach alternatywnych form spędzania wolnego czasu, dofinansowana ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

 

Urząd Miasta Bolesławiec - 2007

„Bolesławiecki tygiel – kultura i dziedzictwo – warsztaty ludzi twórczych”, w ramach alternatywnych form spędzania wolnego czasu, dofinansowana ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

„OpenArt Przestrzeń Bolesławiec Projekt” - w ramach alternatywnych form spędzania wolnego czasu, dofinansowana ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.


IX Zadania realizowane w ramach programów operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Polski Instytut Sztuki Filmowej - 2007

„Doposażenie kina Orzeł w Bolesławcu” – w ramach programu operacyjnego – Rozwój kin i dystrybucja filmu

"Edukacja filmowa w dkf bok" - w ramach programu operacyjnego - Rozwój kin i dystrybucja filmu


Polski Instytut Sztuki Filmowej - 2008

Edukacja filmowa w ‘dkf bok’ - w ramach programu operacyjnego - Rozwój kin i Dystrybucja filmu – priorytet I – wspieranie działalności kin oraz Dyskusyjnych Klubów Filmowych

Europa w Kadrze - przegląd twórczości najwybitniejszych europejskich reżyserów; w ramach programu operacyjnego - Rozwój kin i Dystrybucja filmu – priorytet I – wspieranie działalności kin oraz Dyskusyjnych Klubów Filmowych


Polski Instytut Sztuki Filmowej - 2009

Edukacja filmowa w "dkf bok" – w ramach programu operacyjnego – Rozwój kin i Dystrybucja filmu – priorytet I – wspieranie działalności kin oraz Dyskusyjnych Klubów Filmowych


Polski Instytut Sztuki Filmowej - 2010

Dyskusyjny Klub Filmowy "dkf bok"– w ramach programu operacyjnego – Edukacja i Upowszechnianie Kultury Filmowej, Priorytet III – Rozpowszechnianie i promocja filmów o wysokich walorach artystycznych


Polski Instytut Sztuki Filmowej - 2011

Dyskusyjny Klub Filmowy "dkf bok"– w ramach programu operacyjnego – Operacyjnego Edukacja i Upowszechnianie - Filmowe inicjatywy lokalneX Zadania – imprezy filmowe, które "zrealizowano przy wsparciu MKiDN"

2007

Twarze dużego ekranu Spotkanie z Janem Nowickim wzbogacone o przedpremierowy! pokaz filmu "Niepochowany" w reż. Marthy Meszaros

SIE MACIE, LUDZIE impreza filmowa, w programie której pokaz filmów "Sie macie ludzie" dokument Krzysztofa Magowskiego i „Skazany na Bluesa” w reż. Jana Kidawy -Błońskiego

Twarze dużego ekranu Spotkanie z Małgorzatą Kożuchowską i Marcinem Dorocińskim, przy okazji premiery filmu „Dzisiaj jest piątek”


III Festiwal Kina OFF w Bolesławcu. Konkurs młodych twórców filmów amatorskich oraz prezentacje uznanych filmów off i prelekcje związane ze sztuką filmową

2008

Bałkany w kadrze przegląd filmowy - projekcja obrazów wojennego cierpienia i kulturowego bogactwa krajów byłej Jugosławii, w których podobnie jak w filmach Kusturicy, ból przeplata się z radością, a wojna z miłością… Podczas przeglądu nie zabraknie wykładu; prelekcję pt. „O wojnie bez jednego wystrzału” wygłosi mgr Jacek Szymański.

IV Festiwal Kina OFF w Bolesławcu. Konkurs młodych twórców filmów amatorskich oraz prezentacja dorobku grupy Butcher's Films

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej – program edukacyjny I trymestr roku szkolnego 2008/2009


2010

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej– program edukacyjny w roku szkolnym 2009/2010


XI Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2010

46. Międzynarodowy Plener Ceramiczno-Rzeźbiarski Bolesławiec 2010
joomla template 1.6